مدیریت سرمایه آوای اطمینان

شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان در اوایل سال 1393 با حضور تعدادی از کارشناسان در زمینه بازار سرمایه، به منظور تحقق برنامه ها و ایده های نوین، به دور از بروکراسی های مرسوم و نیز در محیطی چالاک و کاملا فنی تاسیس شد. هدف این گروه ارائه پاسخ های جدید به نیازهای فعالین بازار سرمایه در حوزه های بازار اوراق بهادار و بازار کالا است.
این گروه  با همکاری شرکت پارس سیستم سیمای فردا برمبنای آخرین فناوری ها و متدلوژی های تولید در دنیای امروز و با تربیت کارشناسان کارآمد، پروژه ها را هدایت، راهبری و به سرانجام می رساند. این شرکت جهت ارائه محصول مطابق با ویژگی ها و نیاز بازار سرمایه ایران و همگام با استانداردها و تکنولوژی روز جهانی، از کارشناسان و مشاوران مجرب استفاده می کند.

جزییات بیشتر

مدیریت فروش محصولات تولیدکنندگان در بورس های کالایی

عرضه مستقیم محصولات به خریداران و مدیریت فروش

مدیریت فروش و عرضه محصولات به مقاصد بین المللی

مدیریت فروش، صدور پیش فاکتور و حواله صدور کالا

صدور صورتحساب، گزارشات مالی و تائید واریز بانکی

مدیریت خریدهای مشتریان شرکت های کارگزار فعال در بورس هایی کالایی

مدیریت و کنترل موجودی کالا و برنامه ریزی حمل و نقل

مدیریت و کنترل حمل کنندگان و توزین محصولات حمل شده

مدیریت و کنترل ورود و خروج حمل کنندگان در انبار محصول تولیدکنندگان

در این مرحله با توجه به گستردگی فروش، جهت ایجاد یک تصویر کامل از سازمان نشستی با حضور کلیه واحد مرتبط از جمله فروش، مالی، تحویل و انبار و امثالهم برگزار می شود.

در این مرحله طرحی جامع از زمان بندی اجرای پروژه و نیز داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت پیکربندی اولیه سیستم برای سازمان تهیه می شود و در اختیار مدیران مربوطه قرار می گیرد.

در این مرحله بر اساس اطلاعات و داده های دریافتی از سازمان و مطابق به نظرات مدیران و کارشناسان سازمان پیکربندی اولیه سیستم صورت می گیرد و به تایید آن ها می رسد.

اطلاعات پایه مورد نیاز برای راه اندازی سیستم در این مرحله تعریف می شوند. همچنین سطح دسترسی ها و شرح وظایف کاربران تنظیم میگردد.

در این مرحله کلیه ماژول های سیستم به موازات سیستم های قبلی مورد استفاده و ارزیابی قرار می گیرند و اصلاحات لازم در سیستم اعمال می شود.

در این مرحله دسترسی ذینفعان بیرونی نیز به سیستم ایجاد می شود و سیستم به صورت کامل قابل بهره برداری می باشد.