مشتریان ما

ما اعتبار خود را از شما می گیرم و به مشتریان خود افتخار می کنیم

اسامی زیر برخی از مشتریان ما هستند که با اعتماد خود به ما اعتبار بخشیدند و مارا در راه موفقیت همیار بوده اند.

 • شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس
 • پتروشیمی بندر امام            
 • پتروشیمی شهید تندگویان              
 • پتروشیمی اروند
 • پتروشیمی برزویه (نوری)      
 • پتروشیمی بوعلی سینا          
 • پتروشیمی پارس
 • پتروشیمی جم    
 • پتروشیمی خوزستان
 • پتروشیمی ایلام
 • پتروشیمی کارون
 • پتروشیمی مهر           
 • کارگزاری مفید                        
 • کارگزاری نماد شاهدان
 • کارگزاری اقتصاد بیدار            
 • کارگزاری بانک اقتصاد نوین       
 • کارگزاری بانک انصار
 • کارگزاری بانک پارسیان         
 • کارگزاری بانک تجارت               
 • کارگزاری بانک توسعه صادرات
 • کارگزاری بانک رفاه کارگران  
 • کارگزاری بانک سامان                 
 • کارگزاری بانک سپه
 • کارگزاری بانک صادرات         
 • کارگزاری بانک صنعت و معدن   
 • کارگزاری بانک کارآفرین
 • کارگزاری بانک کشاورزی       
 • کارگزاری بانک مسکن               
 • کارگزاری بانک ملت
 • کارگزاری بانک ملی                
 • کارگزاری باهنر                           
 • کارگزاری بهمن
 • کارگزاری تامین سرمایه نوین 
 • کارگزاری تدبیرگران فردا          
 • کارگزاری توسعه صادرات
 • کارگزاری خبرگان سهام         
 • کارگزاری رضوی                        
 • کارگزاری سهم آشنا
 • کارگزاری سی ولکسی کالا      
 • کارگزاری صبا جهاد                   
 • کارگزاری مبین سرمایه
 • کارگزاری مدبر آسیا
 • کارگزاری سینا