مشتریان ما

ما اعتبار خود را از شما می گیرم و به مشتریان خود افتخار می کنیم. اسامی زیر برخی از مشتریان ما هستند که با اعتماد خود به ما اعتبار بخشیدند و مارا در راه موفقیت همیار بوده اند.

 

کارگزاری 

پتروشیمی 

پالایشگاه 

کارگزاری مفید                         شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس پالایشگاه اصفهان
کارگزاری نماد شاهدان پتروشیمی بندر امام             پالایشگاه تبریز (در حال راه اندازی)
کارگزاری اقتصاد بیدار             پتروشیمی شهید تندگویان               شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردهای نفتی (درحال راه اندازی)
کارگزاری بانک اقتصاد نوین        پتروشیمی اروند  
کارگزاری بانک انصار پتروشیمی برزویه (نوری)        
کارگزاری بانک پارسیان          پتروشیمی بوعلی سینا            
کارگزاری بانک تجارت                پتروشیمی پارس  
کارگزاری بانک توسعه صادرات پتروشیمی جم      
کارگزاری بانک رفاه کارگران   پتروشیمی خوزستان  
کارگزاری بانک سامان                  پتروشیمی ایلام  
کارگزاری بانک سپه پتروشیمی کارون  
کارگزاری بانک صادرات          پتروشیمی مهر              
کارگزاری بانک صنعت و معدن    پتروشیمی لرستان  
کارگزاری بانک کارآفرین پتروشیمی کردستان  
کارگزاری بانک کشاورزی        پتروشیمی کرمانشاه  
کارگزاری بانک مسکن                پتروشیمی مهاباد  
کارگزاری بانک ملت  پتروشیمی فجر  
کارگزاری بانک ملی                 پتروشیمی مارون  
کارگزاری باهنر                             هلدینگ پتروشیمی باختر  
کارگزاری بهمن    
کارگزاری تامین سرمایه نوین     
کارگزاری تدبیرگران فردا              
کارگزاری توسعه صادرات    
کارگزاری خبرگان سهام             
کارگزاری رضوی                            
کارگزاری سهم آشنا    
کارگزاری سی ولکسی کالا          
کارگزاری صبا جهاد                       
کارگزاری مبین سرمایه    
کارگزاری مدبر آسیا    
کارگزاری سینا    
کارگزاری بورس بهگزین    
کارگزاری ملل پویا    
کارگزاری بانک پاسارگاد    
کارگزاری فارابی    
کارگزاری پگاه یاوران نوین    
کارگزاری بانک آینده    
کارگزاری بانک پارسان    
کارگزاری بانک شهر