DIMS

شرکت­های پتروشیمی، پالایشگاهی در حال حاضر با تنوع محصولات حجم بالایی از فروش و گردش مالی را به خود اختصاص داده اند. هرچند یک فرآیند فروش در هر مجموعه ای فارغ از نوع محصول، دارای یک فرآیند مشخص می باشد؛ لیکن هر یک از زیر فرآیندها می تواند بنا به نوع فروش، نوع محصول، روش تسویه، روش حمل و یا ساختار  تصمیم گیری شرکت متفاوت باشند.

ما در شرکت آوای اطمینان سعی نموده ایم با تکیه بر ساده سازی فرآیندها حداقل صرف انرژی و زمان را برای فروش محصولات تولیدکنندگان در حوزه بورسی، خارج از بورس و صادراتی فراهم بیاوریم. در همین راستا سیستم جامع مدیریت فروش و تحویل کالا بر اساس ساختاری طراحی شده تا براساس هریک از مشتریان محصول قابلیت راه انداری و شخصی سازی را درارا باشد.